Tìm kiếm

 

Liên kết website
Tin mới

* Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

* Kể từ ngày 13/4/2021, UBND phường tiến hành niêm yết công khai danh sách cử tri tại 6 Khu vực bỏ phiếu và tại trụ sở UBND phường Phú Hội.

 

Kính gửi các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn Phường Phú Hội

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 801.172
Truy cập hiện tại 17