Tìm kiếm

 

Liên kết website
Chuyển đổi số
Ngày 06 tháng 4 năm 2023, căn cứ Kế hoạch số 2096/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của...
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND phường Phú Hội về Ban hành...

Ngày 22/8/2022, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ban hành Công văn 5672/C06-TTDLDC về triển khai thi hành Luật Cư trú 2020.Theo đó, tại Công văn 5672/C06-TTDLDC hướng dẫn về 07 cách sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như sau:

Thực hiện Công văn số 13754/UBND-KN2 ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị...
Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 491