Tìm kiếm

 

Liên kết website
Ủy ban nhân dân
Ngày cập nhật 10/12/2013
 

Lê Thị Thanh Tâm
Chủ tịch

 
 

Hồ Trọng Hưng
Phó Chủ tịch Kinh tế-Đô thị

 

Dương Đăng Khoa
Phó Chủ tịch VHXH

 
     

 

 

Nguyễn Đông Anh
Chỉ Huy trưởng BCH QS Phường

 

Hoàng Chiến
Trưởng Công An Phường

 
     

 

 

Mai Vân Ngọc Diệp
Tư pháp

Trương Hải
Tư Pháp

 

 

Trương Viết Tùng
  Xây Dưng

 

Hoàng Văn Thắng
Địa Chính 

 Sử Thị Kim Cúc

VP Thống kê

 

Văn Thị Hương Thủy

Kế toán NS

Lê Thị Thu Hương

Kế toán NS

Trần Thị Xuân

LĐTB&XH

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.779