Tìm kiếm

 

Liên kết website
THỂ LỆ HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Ngày cập nhật 30/05/2023

THỂ LỆ HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2023

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban
Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ
chức Hội thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân):

- Phần này gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi và lựa chọn ngẫu nhiên đối với mỗi đối tượng dự thi; mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 1 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh.

b) Phần thi xây dựng video clip (phần thi khuyến khích):

- Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương (không giới hạn số lượng sáng kiến).

- Yêu cầu các video clip phải được xây dựng trong năm 2023 và có nội dung không trùng lắp ý tưởng đối với những video clip đã được tham gia ở các cuộc thi khác hoặc đã tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng tính đến ngày 31/12/2022.

- Các cơ quan, đơn vị tham gia phần thi này gửi video clip về Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 30/6/2023 (qua ông Lê Minh Cường - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Thư ký Ban Tổ chức Hội thi).

2. Hình thức dự thi

- Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại thông minh...

- Đăng nhập tham gia Hội thi: cán bộ, công chức, viên chức chỉ được sử dụng tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp tại cơ quan, đơn vị để đăng ký và đăng nhập tham gia Hội thi.

- Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

- Phần thi xây dựng video clip được chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

3. Bài thi không hợp lệ

- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại điểm 2, mục II của Thể lệ này.

- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG

1. Cách tính điểm

a) Đối với phần thi trắc nghiệm:

- Có 15 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100.

- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với số lượng người trả lời đúng tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

b) Đối với phần thi xây dựng video clip:

Bài thi được tính theo thang điểm 100 và được Ban Giám khảo chấm vào cuối kỳ thi; trong đó:

- Về hình thức (30 điểm): Yêu cầu hình ảnh rõ nét, có tính thẩm mỹ, được dàn dựng bài bản, đầu tư nghiêm túc và dung lượng không quá 05 phút/1 video clip.

- Về nội dung (40 điểm): Nội dung tập trung đúng chủ đề theo kế hoạch, có tính mới mẻ, sáng tạo để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại địa phương; thông điệp chuyển tải dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng vào thực tế.

- Về hiệu ứng/Hiệu quả (30 điểm): Video clip phải có tính lan toả tích cực, có thể sử dụng để tuyên truyền một cách thuận lợi mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng đi vào thực tế cuộc sống.

2. Công nhận giải thưởng

Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Đối với giải thưởng phần thi trắc nghiệm: Căn cứ vào kết quả trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

- Kết quả dự đoán;

- Thời gian gửi bài thi.

b) Đối với giải thưởng phần thi xây dựng video clip: Căn cứ vào kết quả chấm điểm của bài thi, sau đó xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp để tính giải.

c) Đối với giải thưởng tập thể: Giải thưởng tập thể chỉ được trao cho các cơ quan, đơn vị có tham gia phần thi xây dựng video clip tuyên truyền về cải cách hành chính và nằm trong nhóm 20 đơn vị có điểm chấm cao nhất; có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm nhiều nhất và đạt chất lượng bài thi tốt nhất, trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm.

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ căn cứ bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của cơ quan, đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:  

- Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm;

- Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị.

Để đảm bảo tính công bằng giữa các cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức chênh lệch lớn với nhau, Ban Tổ chức sẽ xem xét trao giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị theo tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi tương ứng như sau:

TT

Tổng số CBCCVC của đơn vị

Tỷ lệ % tối đa số lượt người dự thi được xét tương ứng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Không quá 30 người

100%

Mức tính tỷ lệ thực tế của các đơn vị sẽ căn cứ vào bảng tỷ lệ tương ứng quy định tại cột (3) ở bên

2

Từ 31 - 100 người

98%

3

Từ 101 người - 300 người

96%

4

Từ 301 người - 600 người

94%

5

Từ 601 người - 1.000 người

92%

6

Trên 1.000 người

90%

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 136