Tìm kiếm

 

Liên kết website
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ HỘI
Ngày cập nhật 03/01/2024

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ HỘI

(Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

TT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

150

132

49

81

2

18

18

0

1

Chứng thực

56

54

1

52

1

2

2

0

2

Đất đai (Cấp huyện)

7

2

2

0

0

5

5

0

3

Hộ tịch

85

76

46

29

1

9

9

0

4

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

2

0

0

0

0

2

2

0

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 41