Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND phường Phú Hội ban hành Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
Ngày cập nhật 09/01/2024

UBND phường Phú Hội ban hành Kế hoạch Triển khai khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Phú Hội năm 2024

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, UBND phường Phú Hội ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Triển khai khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Phú Hội năm 2024

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 48