Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND phường Phú Hội thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 09/01/2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; UBND phường Phú Hội thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường 6 tháng đầu năm 2024:

Thời gian: Vào ngày thứ ba hàng tuần

+ Sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút

Địa điểm: Tại Phòng họp 1, Trụ sở UBND phường Phú Hội - 03 Tôn Đức Thắng - Thành phố Huế (Có lịch chi tiết kèm theo).

Văn phòng UBND phường có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch UBND phường và đôn đốc các bộ phận, công chức tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất Chủ tịch UBND phường không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch thì có thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp.

UBND phường yêu cầu cán bộ, công chức được phân công sắp xếp công việc để trực tại phòng họp 1 và có trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ Chủ tịch UBND phường tiếp công dân theo quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 49