Tìm kiếm

 

Liên kết website
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
Ngày cập nhật 15/01/2024

Chiều ngày 15/1/2024, Đảng ủy – UBND phường Phú Hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

 

 Dự hội nghị có đồng chí Lê Hữu Hồi - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Lãnh đạo HĐND - UBND phường, Thường trực UB MTTQ phường, Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội phường, Bí thư, Chi ủy các chi bộ trực thuộc; cán bộ, công chức UBND phường; cán bộ chiến sỹ Công an phường; Cán bộ, đảng viên, giáo viên các Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Mầm non Phú Hội; Đảng viên tham dự hội nghị là 130 đồng chí

 Đồng chí Lê Hữu Hồi - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo - báo cáo viên hội nghị, đã giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương, gồm: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"

 Đồng chí Trần Dũng – Đảng uỷ viên, PCT UBND phường, Phó trưởng ban tuyên giáo - báo cáo viên hội nghị Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết về “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

 Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phường tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Góp phần đưa Thành phố Huế nói chung và phường Phú Hội nói riêng phát triển đưa đời sống kinh tế - xã hội lên tầm cao mới.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 2.016