Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 14/03/2024

UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo Quyết định này, có danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1. Danh mục tủc tục hành chính sửa đổi, bổ sung (TTHC cấp xã)

- Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (1.001699)

- Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (1.001653)

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (TTHC cấp tỉnh)

- Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (1.001310)

- Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (1.001305)

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 52