Tìm kiếm

 

Liên kết website
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ HỘI (Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024)
Ngày cập nhật 02/04/2024

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

229

226

55

171

0

3

3

0

1

Chứng thực

153

153

0

153

0

0

0

0

2

Đất đai (Cấp huyện)

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Hộ tịch

74

71

54

17

0

3

3

0

4

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

1

1

0

1

0

0

0

0

 

Khánh Trang
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 58