Tìm kiếm

 

Liên kết website
Tiếp tục triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Phú Hội
Ngày cập nhật 14/05/2024

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, công tác phòng, chống ma túy và nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Phú Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023 -2024, Công an phường Phú Hội triển khai xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình trong tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy, nhiều mô hình hay được nhân rộng và phát huy hiệu quả, như: xây dựng xã, phường xanh - sạch - sáng; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; tổ xe thồ tự quản; Tổ tự quản về ANTT nói không với ma túy…

Ngày 26/9/2023, Ủy ban nhân phường Phú Hội ban hành Kế hoạch số 129a/KH-UBND về triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường. Qua công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm, hiện nay trên địa bàn phường Phú Hội có 10 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động; theo thống kê tháng 4/2024, có 01 người nghiện ma túy trên địa bàn phường, 2 người sử dụng trái phép chất ma túy,…Công an phường Phú Hội đã xử lý hình sự các đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

            Để tiếp tục bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 129a/KH-UBND, UBND phường Phú Hội yêu cầu Công an phường, các cơ quan, đơn vị liên quan, Hội đoàn thể và Tổ dân phố thuộc phường Phú Hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Thành ủy và UBND thành phố giao phó, là tiêu chí để phân loại thi đua hàng năm, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn phường; Lãnh đạo các đơn vị phải căn cứ vào từng mục tiêu và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên đối chiếu với 10 mục tiêu của Kế hoạch để đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng địa bàn “Sạch về ma túy” theo lộ trình đã đề ra.

            Từ đó, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn phường được nâng cao. Nhiều đường dây tụ điểm phức tạp về ma túy đã được phát hiện, triệt xóa; nhiều đối tượng liên quan đến ma túy được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh kịp thời; các phong trào vận động quần chúng nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các loại tội phạm được duy trì, thực hiện; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị địa phương.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 136