Tìm kiếm

 

Liên kết website
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ HỘI (Từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024)
Ngày cập nhật 10/07/2024

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

171

170

66

104

0

1

1

0

1

Bảo trợ xã hội

3

3

3

0

0

0

0

0

2

Chứng thực

76

76

0

76

0

0

0

0

3

Đất đai

1

0

0

0

0

1

1

0

4

Đất đai (Cấp huyện)

1

1

1

0

0

0

0

0

5

Hộ tịch

90

90

62

28

0

0

0

0

 

Khánh Trang
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 1.081