Tìm kiếm

 

Liên kết website
Thông báo của Hội đồng tuyền dụng công chức phường (Lần thứ hai)
Ngày cập nhật 05/01/2015

Trang Thông tin điện tử phường Phú Hội xin giới thiệu toàn văn nội dung thông báo số: 06 /TB-HĐTD ngày 22 tháng 9 năm 20154 của Hội đồng tuyền dụng công chức phường (lần thứ hai) như sau:

Hội đồng tuyển dụng công chức phường tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2014 để tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các phường thuộc thành phố Huế. Hội đồng tuyển dụng công chức phường đã Thông báo tuyển dụng từ ngày (17/11/2014 đến hết ngày 17/12/2014). Tuy nhiên, hiện nay một số đơn vị chưa đáp ứng chỉ tiêu tuyển dụng. Mỗi đơn vị phường có nhu cầu tuyển dụng phải đăng ký dự tuyển theo từng chức danh công chức cần tuyển phải có ít nhất 02 Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng công chức phường tiếp tục Thông báo thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với các chức danh công chức cần tuyển tại UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng, cụ thể như sau:

I. UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng:

1. UBND phường An Hòa:

Chức danh tuyển dụng Tư pháp - Hộ tịch

2. UBND phường Hương Sơ:

Chức danh tuyển dụng Văn hóa - Xã hội

3. UBND phường Phú Hậu:

Chức danh tuyển dụng Văn phòng - Thống kê

Chức danh tuyển dụng Tư pháp - Hộ tịch

Chức danh tuyển dụng Văn hóa - Xã hội

4. UBND phường An Cựu

Chức danh tuyển dụng Văn hóa - Xã hội

5. UBND phường Thuận Hòa:

Chức danh tuyển dụng Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường

6. UBND phường Tây Lộc:

Chức danh tuyển dụng Tư pháp - Hộ tịch.

7. UBND phường An Tây:

Chức danh tuyển dụng Văn phòng - Thống kê.

8. UBND phường Phú Hội:

Chức danh tuyển dụng Văn hóa - Xã hội

9. UBND phường Xuân Phú:

Chức danh tuyển dụng Văn hóa - Xã hội

II. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, từ đủ 21 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển dụng có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:  Kể từ 07 giờ 30 phút kể từ ngày 29/12/2014 đến 17 giờ ngày 15/01/2015 tại UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Phòng Nội vụ thành phố, 24 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú.

(Thời gian thi tuyển dự kiến vào cuối tháng 01 năm 2015)

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo tại cổng thông tin điện tử thành phố hoặc Phòng Nội vụ thành phố và tại UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 167