Tìm kiếm

 

Liên kết website
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế: Hiệu quả từ sự đổi mới và hướng về cơ sở
Ngày cập nhật 12/03/2019

Trong nhiệm kỳ 5 năm 2014 – 2019, Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế đã có những bước trưởng thành mới, quan trọng, góp phần tích cực vào dòng chảy phát triển chung của địa phương.

Hòa cùng với sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước, những năm gần đây, Thành phố Huế đã có những bước di vững chắc, từng bước trở thành một thành phố văn hóa – du lịch xứng tầm, một  “Cố đô xanh – di sản thế giới – thành phố an toàn và thân thiện”. Sự phát triển của thành phố được thể hiện rõ qua diện mạo thành phố thay đổi nhanh chóng,  không gian đô thị Huế được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với nhiều dự án, công trình mới, có ý nghĩa kinh tế - văn hóa, góp phần tạo nên tầm vóc mới của Huế.
Huế đã và đang có vị thế quan trọng – là đối tác tích cực trong thiết lập các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhiều tổ chức, thành phố lớn trên thế giới. Thành tựu mới của việc mở rộng quan hệ đối ngoại tạo điều kiện thực hiện đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác kinh tế - văn hóa, thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án, giải quyết việc làm, nâng hàm lượng khoa học – trí tuệ trong lực lượng lao động.
*Đổi mới và hướng về cơ sở     
Công tác vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhất là các cuộc vận động lớn do cấp trên phát động cũng được mặt trận các cấp quan tâm. Qua việc Mặt trận và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, gắn với tổ chức các phong trào quần chúng tận các khu dân cư, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng, thu hút cộng đồng dân cư tham gia mang lại hiệu quả rõ rệt. Điển hình như vận động người dân hạn chế đốt rãi vàng mã khi đưa tang, đốt rãi vàng mã trong thùng và đúng nơi quy định hay phát động phong trào tự quản về xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự đô thị, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, giao tiếp văn minh, thể hiện ứng xử văn hóa… đã tác động đến xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, hạn chế tiêu cực; khơi dậy tinh thần tự chủ, nâng đời sống; ý thức bảo vệ trật tự trị an.
Công tác thực hiện quy chế dân chủ - pháp luật cũng được thể hiện rõ hơn trong hoạt động của Mặt trận Thành phố qua đó thực hiện rõ nét hơn vai trò, chức năng và vị thế của mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố. Đồng chí Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Ban thường vụ Thành ủy đánh giá cao những hoạt động tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của Mặt trận các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên. Cụ thể, Mặt trận thành phố đã có nhiều ý kiến kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố về thực thi chính sách xã hội, phát triển du lịch, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Mặt trận Thành phố cũng nghiêm túc thực hiện chức năng xây dựng Đảng, Chính quyền, qua những công việc cụ thể như ban hành nhiều hướng dẫn về góp ý, kiến nghị xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố thông tin về các công trình, dự án diễn ra trên địa bàn, giúp thực hiện tốt chức năng giám sát đầu tư cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận cũng đã làm tốt công tác phối hợp tiếp xúc cử tri; tập hợp phản ảnh nhiều ý kiến tâm huyết đúng đắn, hợp lý của nhân sĩ, trí thức, tôn giáo... về những vấn đề liên quan đến vị thế đô thị Huế, về giá trị lịch sử - văn hóa của Huế, về khai thác các tiềm năng đô thị...
Ông Trần Đại Vinh, Nhà nghiên cứu Huế cho rằng, thời gian tới, Mặt trận phải làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Công tác hậu kiểm đối với kết quả xử lý các kiến nghị giám sát phải được quan tâm hơn, tổ chức bộ máy, xác định rõ nội dung hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng phức tạp ở các địa phương.
Bằng những việc làm thiết thực cụ thể sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hợp lòng dân, hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế và các tổ chức thành viên  trong nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn đậm nét, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tin tưởng với năng lực hoạt động của mặt trận trong giai đoạn mới sẽ là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của mặt trận trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền hướng đến một mục tiêu chung, xây dựng và phát triển đô thị Huế ngày càng văn minh, hiện đại, công bằng, dân chủ văn minh.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.781