Tìm kiếm

 

Liên kết website
Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 14/03/2019

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sáng ngày 13/03/2019 UBND phường Phú Hội triển khai học tập chuyên đề 2019 "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị đã nghe Đồng chí Trần Hải Yến - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2019. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trong đó, đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân được thể hiện rõ trong quan niệm “ Ý dân là ý trời, làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại ”. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “ Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Do đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, đó là cán bộ đảng viên phải nắm chắc quan điểm giai cấp, theo đúng đường lối Nhân dân, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, phát động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo, phải thực sự cầu thị, không được chủ quan. “ Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho Nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ Nhân dân chứ không phải làm “quan Nhân dân”. Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân, đó là “ Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân”. “ Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước vì dân. Bác luôn coi Nhân dân là chủ, giữ địa vị cao nhất, còn mình chỉ là người đày tớ trung thành của Nhân dân, phục vụ Nhân dân. Phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại nhưng về với dân, đến với quần chúng, để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến cả những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày của Nhân dân.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 2.138