Tìm kiếm

 

Liên kết website
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 02/12/2019

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, UBND Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính được thuận tiện và nhanh gọn. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, tạo được sự hài lòng đối với người dân. 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước. Tại bộ phận một cửa, 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết để người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin. 
Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, triển khai mô hình điện tử tại Trung tâm hành chính công thành phố; triển khai tốt 05 phần mềm dùng chung; ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính đều sử dụng hòm thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành giúp cho các hoạt động được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp của đội ngũ cán được nâng lên rõ rệt, nhận được sự hài lòng của người dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn tồn tại một số hạn chế, trong đó Để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian đến, UBND Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường; triển khai Đề án một cửa hiện đại các phường còn lại, đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình về giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm theo đúng với các thủ tục hành chính đã được niêm yết nhằm đảm bảo việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian đến, UBND Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường; triển khai Đề án một cửa hiện đại các phường còn lại, đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình về giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm theo đúng với các thủ tục hành chính đã được niêm yết nhằm đảm bảo việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 151