Tìm kiếm

 

Liên kết website
Thành phố Huế: Nhiều giải pháp để tạo đột phá trong Cải cách hành chính
Ngày cập nhật 02/12/2019

Trong nhiều cuộc họp và chỉ đạo điều hành vừa qua của lãnh đạo TP Huế, có thể thấy được rằng, TP Huế đang rất quyết tâm tháo gỡ khó khăn, tạo sự bức phá trong Cải cách hành chính (CCHC) để phát huy hiệu quả công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố… 

Ông Ngô Thanh Hoa – Trưởng Phòng Nội vụ TP. Huế cho biết, trong 2 quý đầu năm 2019, công tác CCHC được TP Huế đặc biệt chú trọng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Các văn bản chỉ đạo được ban hành và triển khai kịp thời. Đến nay, đã công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của các phòng, 27 phường thuộc TP Huế năm 2018. Theo bà Hoàng Thị Bích Ngọc – PGĐ Trung tâm hành chính công TP Huế , trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận 15.585 hồ sơ, trong đó có 12.041 hồ sơ đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn, 1.457 hồ sơ tồn đọng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 27 Phường đã tiếp nhận 6.579 hồ sơ, trong đó có 4.754 hồ sơ giải quyết trước hẹn và 613 hồ sơ đang giải quyết và tồn đọng. 

Ngoài ra, hệ thống mạng của HĐND – UBND TP, các phòng, ban và 27 phường đều đã hòa mạng CPNET của tỉnh. Nhiều bộ thủ tục hành chính đã được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hoạt động tại Trung tâm hành chính công TP và Bộ phận 1 cửa hiện đại của các phường trên địa bàn. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều giải quyết được phần lớn khối lượng hồ sơ nhận trong tháng, khắc phục tình trạng tồn đọng hồ sơ… Qua đó làm giảm sự tốn kém về thời gian, tiền bạc khi đi làm thủ tục hành chính của nhân dân. Đồng thời, góp phần cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Tuy nhiên, lĩnh vực CCHC ở TP Huế vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Đó là, tỷ lệ hồ sơ tồn đọng còn cao, công tác CCHC chưa đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Năm 2018 qua, công tác CCHC của TP Huế đứng 8/9 đơn vị cấp huyện với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao thấp; mặc dù số lượng hồ sơ, thủ tục giải quyết của TP còn nhiều hơn cả hồ sơ của 8 huyện, thị xã của tỉnh cộng lại. Ngoài ra, một số thủ tục hành chính vẫn còn chồng chéo, chưa hợp lý, không phù hợp với thực tế nhưng chậm phát hiện để điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước còn 1 số bất cập.
 TP. Huế tiếp tục xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ chính và trọng tâm để phát triển. Quyết tâm của Thành phố là tiến tới xây dựng một Trung tâm hành chính công “kiểu mẫu”, với đội ngũ cán bộ, nhân viên và cả các ban, ngành liên quan của Thành phố làm việc tâm huyết, trách nhiệm. Tại kỳ họp thứ 8, khóa XII HĐND TP Huế vừa diễn ra trong ngày 19/07 vừa qua, HĐND và UBND TP Huế đã đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành chung, trong đó, tập trung thực hiện toàn diện cải cách hành chính theo hướng thực chất.
Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Huế yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong CCHC. Chú trọng việc thay đổi về thái độ ứng xử, cách thức phục vụ Nhân dân và trách nhiệm hoàn thành công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ. UBND Thành phố sẽ kiểm điểm, xử lý thủ trương cơ quan, đơn vị nào nếu để hồ sơ chậm trễ chiếm trên 10 % hồ sơ quá hạn/năm. Đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan trong quá trình xử lý công việc; tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết.  
Các đơn vị, địa phương phải nắm hồ sơ, thủ tục ngay từ khâu đầu tiên để có sự chuẩn bị kỹ càng và giải quyết. Yêu cầu cán bộ Bộ phận 1 cửa hiện đại ở cấp phường phải cân đối giữa việc này với công tác chuyên môn khác để đảm bảo tốt công việc.          Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Hướng tới mục tiêu 100% Thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật, công bố  trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị, các phường; 100% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 trở lên. Duy trì và tiếp tục mở rộng các quy trình ISO liên quan đến giải quyết TTHC tại các phòng ban, đơn vị, địa phương. Thực hiện lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong Nhân dân.
Trung tâm Hành chính công TP căn cứ vào Quyết định số 1907, ngày 28/8/2018 của UBND Tỉnh về Ban hành cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý các hồ sơ liên quan đến giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, đây là khâu và thủ tục yếu kém nhất, gây phiền hà cho người dân. Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của thành phố là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trực thuộc
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 3.042