Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện
Ngày cập nhật 20/11/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo Quyết định này, có 03 TTHC mới ban hành và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm và Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (1.008901)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

Không

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

2

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (1.008902)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

3

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng (1.008903)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Lĩnh vực

Cơ quan

thực hiện

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (1.000954)

Thư viện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng UBND phường
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 906.883
Truy cập hiện tại 1.106