Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật 20/11/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo Quyết định này, có 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

B-BTM-
264791-TT

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐCP

2

B-BTM-
264791-TT

Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 18/2015/NĐCP

3

B-BTM-
264791-TT

Tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số 18/2015/NĐCP

4

B-BTM-
264791-TT

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐCP

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng UBND phường
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 901.665
Truy cập hiện tại 503