Tìm kiếm

 

Liên kết website
THÔNG BÁO VỀ LỊCH TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THÀNH ỦY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Ngày cập nhật 07/01/2021
Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ngày 21/12/2020, Thành ủy Huế ban hành Thông báo số 45-TB/TU về Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Thành ủy 06 tháng đầu năm 2021. Cụ thể như sau:
1. Lịch tiếp dân định kỳ:
- Tháng 01: 14h, thứ hai, ngày 11/01/2021
- Tháng 02: 14h, thứ hai, ngày 08/02/2021
- Tháng 3: 14h, thứ hai, ngày 08/3/2021
- Tháng 4: 14h, thứ hai, ngày 05/4/2021
- Tháng 5: 14h, thứ hai, ngày 10/5/2021
- Tháng 6: 14h, thứ hai, ngày 14/6/2021
* Địa điểm tiếp dân: Tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế
2. Tiếp dân đột xuất khi có:
- Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, đơn vị còn khác nhau.
- Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
UBND phường Phú Hội thông báo để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết về thời gian, địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Thành ủy.
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 116