Tìm kiếm

 

Liên kết website
Thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 20/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND Thành phố Huế  và Đảng ủy phường Phú Hội về hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với mục đích tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ nhằm góp phẩn thành của công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2026) vào cuộc sống.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tực cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với Đảng, nhà nước; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào  Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo; Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại  Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Trong và sau thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng (từ cuối tháng 01/2021): Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội XIII của Đảng; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; Thông tin về diễn biến, các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội; Phản ánh sự quan tâm, theo dõi của xã hội, tình cảm, ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đối với Đại hội, không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội; Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Phường Phú Hội nói riêng; Thông tin nhanh về kết quả và Nghị quyết Đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

Văn Huy
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 136