Tìm kiếm

 

Liên kết website
Ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử phường Phú Hội ban hành Nghị quyết 33/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử.
Ngày cập nhật 03/06/2021
Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử phường Phú Hội ban hành Nghị quyết 33/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường Phú Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 thì tổng số đại biểu ấn định cho HĐND phường là 21 đại biểu, tổng số người ứng cử là 34 đại biểu, tổng số người trúng cử đại biểu HĐND phường là 21 đại biểu, tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách đạt 100%

Khánh Trang
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 166