Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND Phường Phú Hội ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường:
Ngày cập nhật 30/07/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP);

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg);

Kế hoạch số 4393/UBND-KH ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19;

 

1. Mục đích:

- Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19 gây ra, sớm ổn định cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

- Việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách theo quy định của pháp luật, kịp thời đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động và người dân; không để xảy ra tình trạng sót, lọt, sai đối tượng, sai chính sách, thiếu công bằng dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu:

- Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, không để xảy ra trùng lặp đối tượng hưởng nhiều chính sách; không để lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; các địa phương phải rà soát kỹ để đảm bảo không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ.

- Xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và các Tổ dân phố trong việc phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Huy
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 134