Tìm kiếm

 

Liên kết website
CÁC ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT THÙNG PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA PHƯỜNG PHÚ HỘI
Ngày cập nhật 22/08/2022

Phường Phú Hội hiện nay có 6 địa điểm đặt thùng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

 

1. Cổng số 2 Sân Vận động Tự Do (02 Lê Quý Đôn)

2. Kiệt 48 Trần Quang Khải

3. 15 Đội Cung ( Bức tường Đại học Sư phạm Huế)

4. 54 Trần Cao Vân

5. 09 Nguyễn Tri Phương ( Bức tường Phòng cảnh sát PCCC)

6. Cổng Siêu thị Go (174 Bà Triệu)

Chất thải rắn sinh hoạt được các hộ gia đình phân thành 03 nhóm gồm: nhóm chất thải nguy hại, nhóm chất thải tái chế tái sử dụng và nhóm chất thải còn lại. Đối với nhóm chất thải nguy hại và nhóm chất thải tái chế tái sử dụng, các gia đình mang đến các điểm lưu chứa mới được lắp đặt trên địa bàn và bỏ vào các thùng theo quy định:

Màu cam : thùng chứa chất thải nguy hại.

Màu trắng: thùng chứa rác tái chế tái sử dụng.

Màu xám: thùng chưa rác thuỷ tinh.

(ngoài ra còn có ngăn chứa bóng đèn)

Đối với nhóm chất thải sinh hoạt còn lại, Công ty tiếp tục thu gom theo phương thức, thời gian, lộ trình như hiện nay.

 Từ 25.8.2022, các trường hợp không thực hiện đúng quy định về phân loại rác tại nguồn sẽ bị xử phạt từ 500.000₫ đến 1.000.000₫.

PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - MANG LẠI KINH TẾ CHO CHÍNH MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 100