Tìm kiếm

 

Liên kết website
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ngày cập nhật 05/10/2022

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1551/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho ngƣời lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định 1551/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/BHXH tỉnh, về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động trên địa ban tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 2 quy trình:

- Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 901.665
Truy cập hiện tại 531