Tìm kiếm

 

Liên kết website
Triển khai thực hiện chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Thành Ủy Huế
Ngày cập nhật 27/10/2022

Thực hiện chỉ thị số 14-CT/TƯ ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc chấp hành các quy định của pháp luật về Trật tự an toàn giao thông( TTATGT) trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức.

Nhằm đảm bảo công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn Phường, việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong các đơn vị, cơ quan, ban ngành, đoàn thể. UBND Phường triển khai một số nội dung sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 31-CT/TU ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự  ATGT trên địa bàn; Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; Chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức và Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống tác hại rượu bia, công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia; Công điện 06/CĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng cuối năm 2022, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định “ Đã uống rượu, bia- không lái xe” đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội…với yêu cầu sâu về nội dung, sát về thực tế, đa dạng về hình thức.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác chỉ đạo thực hiện TTATGT, xác định đây là công việc hết sức quan trọng cần tập trung mọi nguồn lực và nhân lực của từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tác động, can thiệp hoặc tiếp nhận can thiệp vào việc kiểm tra, điều tra xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thành phố theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

3. Tổ chức ký cam kết không vi phạm Luật giao trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc Thành phố. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện đảng viên, cán bộ, công chức có hành vi can thiệp, tiếp nhận can thiệp hoặc có hành vi vi phạm TTATGT lực lượng Công an kiên quyết lập biên bản xử lý, gửi thông báo về cơ quan, đơn vị người vi phạm. Tăng cường xử lý dứt điểm tình trạng “ Xe dù, bến cóc” đón trả khách không đúng quy định, xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

4. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong việc duy tu, hoàn trả mặt bằng đảm bảo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật đối với các dự án triển khai trên địa bàn Thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, Công tác tổ chức phân luồng giao thông, vận hành, khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một cách có hiệu quả cao nhất.       

5. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo TTATGT. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện thường xuyên liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo TTATGT khi tham gia giao thông.

6. Nhiệm vụ của các đơn vị:

6.1. BCH Công an Phường.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 31-CT/TU ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia; Công điện 06/CĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng cuối năm 2022 

- Chịu trách nhiệm chính đối với công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Việc quản lý và dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông; Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, quản lý hoạt động vận tải và tổ chức giao thông;

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện đảng viên, cán bộ, công chức có hành vi can thiệp, tiếp nhận can thiệp hoặc có hành vi vi phạm TTATGT lực lượng Công an kiên quyết lập biên bản xử lý, gửi thông báo về cơ quan, đơn vị người vi phạm. Tăng cường xử lý dứt điểm tình trạng “ Xe dù, bến cóc” đón trả khách không đúng quy định, xe xích lô tự gắng thêm động cơ trợ lực.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan câp trên xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông trên cơ sở tích hợp, thống kê số liệu báo cáo tai nạn giao thông tại hiện trường, số liệu tai nạn, thương tích của cơ sở cấp cứu và điều trị nạn nhân tai nạn giao thông.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông gắn với phòng chống tội phạm.

6.2. Bộ phân Văn hóa và Thông tin:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên hệ thống thông tin và hệ thống thông tin cơ sở về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia; tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và các hoạt động của cơ quan.

6.3. Bộ phận  Tư pháp:

Nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức tuyên truyền Pháp luật. Phối hợp với các bộ phận văn hoá – thông tin có bài đăng tải thông tin qua đó đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để tạo chuyển biến tích cực trong hành vi của người tham gia giao thông.

6.4.Các trường học đóng trên địa bàn phường:

- Triển khai tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng và văn hóa giao thông khi tham gia giao thông trên phương tiện giao thông công cộng.

- Có biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển môtô, xe gắn máy; quy định chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật học sinh vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học sinh gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ”; Tổ chức các cuộc thi ; sinh hoạt ngoại khoá..liên quan đến công tác tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị cho các em học sinh.

6.5. Tổ Quản lý Đô thị Phường:

- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng, lấn chiếm đất công, lòng đường, vỉa hè; các hộ tái lấn chiếm sông nước ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường bộ.

- Cương quyết xử lý các trương hợp xây dựng lấn chiếm làm che khuất tầm nhìn tại các góc giao lộ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khi tham gia giao thông.

6.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và các ban ngành, đoàn thể:

- Xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực trên cơ sở mục tiêu và các giải pháp đã nêu trên để tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi người dân.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền TTATGT, phát huy hơn nữa việc hình thành các mô hình hoạt động tự nguyện và tự quản thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Triển khai thực hiện chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Thành Ủy Huế về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trên địa bàn phường Phú Hội.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 116