Tìm kiếm

 

Liên kết website
THÔNG BÁO NIÊM YẾT
Ngày cập nhật 24/11/2022

Về việc công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn phường Phú Hội

 

Căn cứ Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND thành phố Huế về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND phường Phú Hội về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn phường Phú Hội;

Qua kết quả rà soát, UBND phường Phú Hội tổng hợp, họp xét thông qua danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 như sau: (Có danh sách đính kèm)

 

STT

Tổ dân phố

Số hộ nghèo

Số hộ cận nghèo

Số hộ không nghèo

1

1

1

1

13

2

2

0

0

1

3

3

0

4

6

4

4

2

9

5

5

5

0

0

0

6

6

0

2

0

7

7

0

3

0

8

8

2

2

1

Tổng cộng

5

21

26

 

UBND phường Phú Hội niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 tại trụ sở UBND phường Phú Hội (03 Tôn Đức Thắng), Nhà Văn hóa cộng đồng (26 Nguyễn Công Trứ), trên Cổng thông tin điện tử Phường và trên hệ thống đài truyền thanh Phường trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 24/11/2022 đến hết ngày 26/11/2022.

Nếu công dân nào có ý kiến, kiến nghị, đề nghị liên hệ UBND phường Phú Hội để được giải quyết. Sau thời gian niêm yết, nếu không có ý kiến, kiến nghị, UBND phường Phú Hội sẽ lập danh sách chính thức báo cáo UBND thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 98