Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 29/03/2023

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính  giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Với mục đích:

 

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Sử dụng các video clip của Hội thi để tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng video clip tuyên truyền về CCHC; sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 45