Tìm kiếm

 

Liên kết website
Công điện số 01/CĐ - PCLB hồi 15g30 ngày 17/9/2013 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hội
Ngày cập nhật 18/09/2013

 CÔNG ĐIỆN

Số: 01 CĐ/PCLB hồi 15 giờ 30’ ngày 17/9/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HỘI

ĐIỆN:

 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các trường thuộc phường

- Các thành viên BCH PCLB phường

- 16 Tổ trưởng dân phố

Thực hiện Công điện số 06 CĐ/PCLB-UBND ngày 17/9/2013 của BCH PCLB Thành phố Huế. Để chủ động trong công tác đối phó cơn bão số 8, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, UBND phường Phú Hội, BCH PCLB phường yêu cầu:

1. Yêu cầu các Tổ trưởng dân phố, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/9/2013 của UBND Phường về kế hoạch  phòng chống  PCLB&TKCN năm 2013.

2. Tổ trưởng các Tổ dân phố tổ chức kiểm tra các công trình, nhà cửa, cây xanh, hướng dẫn nhân dân tiến hành giằng chống nhà cửa, tỉa cây trong vườn, kể cả các trường học, các công trình đang thi công dở dang. Chuẩn bị phương án di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, vùng sạt lở(đặc biệt ở các Tổ dân phố ven sông như Tổ 13, 14, 15), tuyên truyền cho nhân dân chủ động tự phòng tránh bão lụt, dự trữ lương thực, thực phẩm và trước, trong và sau bão, không chủ quan để tránh xảy ra các trường hợp tai nạn.

3. Công an và BCH Quân sự phường khẩn trương chuẩn bị lực lượng để sẳn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng thời chỉ đạo CSKV, Ban BVDP, Đội dân phòng, LL DQTV triển khai lực lượng tại địa bàn đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội hội, an toàn giao thông.

4. Các Trường thuộc phường theo dõi diễn biến của cơn bão để có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho đơn vị và học sinh.

5. Trạm phát thanh phường thường xuyên theo dõi thông tin để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh bão lụt.

6. Các thành viên BCH PCLB phường chủ động thực hiện theo Thông báo số 49/TB-UBND ngày 22/10/2012 của UBND phường Phú Hội về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCH PCLB & TKCN phường Phú Hội.

Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các trường thuộc phường, các thành viên BCH PCLB phường và 16 Tổ trưởng dân phố bố trí trực 24/24h. Thực hiện đúng Công điện của Thành phố, UBND Phường. Thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão qua Đài Truyền hình Trung ương, Tỉnh các website http://www.vnbaolut.comhttp://wwwchmf.gov.vn  và báo cáo về BCH PCLB Phường qua số điện thoại: Văn phòng UBND phường(054.3845422) để kịp thời có kế hoạch đối phó với những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 41