Tìm kiếm

 

Liên kết website
Phấn đấu cuối năm 2013, tỷ lệ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn đạt trên 95%
Ngày cập nhật 25/09/2013

          Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn phường là 33,69 ha, đạt tỷ lệ 92,1%. 

         Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn, phấn đến đến cuối năm 2013 đạt tỷ lệ cấp giấy trên 95% cho các hộ đủ điều kiện, ngày 25/9/2013, UBND phường đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, SH Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Phú Hội. Chỉ thị yêu cầu các thanh viên Tổ chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận, tổ trưởng các tổ dân phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các tổ trưởng dân phố:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ đủ điều kiện lập thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận QSD Đất (theo danh sách đính kèm kèm) hoàn thành chỉ tiêu do UBND phường giao (theo bảng chỉ tiêu giao ).

- Thông báo công khai danh sách các hộ đủ điều kiện cấp giấy cho các hộ dân được biết để kiểm tra, giá sát và chủ động đăng ký lập thủ tục cấp giấy.

- Phối hợp cùng cán bộ địa chính phường thẩm tra, xác minh để làm rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng thửa đất đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận.

2. Cán bộ Địa chính - Xây dựng, Tư pháp phường chuẩn bị đầy đủ các các biểu mẫu đơn và hướng dẫn trực tiếp hướng dẫn cho các hộ đủ điều kiện lập thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận. Tăng cường thời gian hướng dẫn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận (từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào các ngày làm việc trong tuần) và phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký QSD Đất Thành phố tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vào chiều thứ 5 hàng tuần.

3. Công chức Tài chính Ngân sách chủ động tham mưu đề xuất bố trí kinh phí, phương tiện làm việc bổ sung cho Tổ chỉ đạo cấp giấy.

4. Đề nghị UBMTTQVN phường chỉ đạo các Hội, Đoàn thể, Ban công tác mặt trận các tổ Dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình lập thủ tục kê khai, cấp giấy CNQSDĐ theo kế hoạch, chỉ tiêu phường đã giao.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2013, là một trong những chỉ tiêu để bình xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các Tổ Dân phố, cán bộ công chức phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình để tổ chức triển khai nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 48