Tìm kiếm

 

Liên kết website
Phường Phú Hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014
Ngày cập nhật 17/02/2014

         Chiều ngày 14/02, UBND phường Phú Hội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm và ngân sách năm 2014. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường -  Chủ tịch UBND Phường; Lê Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách VH XH; Hồ Trọng Hưng - Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách kinh tế - đô thị đồng chủ trì hội nghị.

 
Tại hội nghị, UBND Phường đã triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách năm 2014; các giải pháp về đẩy mạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản và giải pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2014.
 
          Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Phường Phú Hội khóa IV nhiệm kỳ 2011 - 2015, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch Kinh tế -Xã hội 5 năm giai đoạn 2011- 2015.  Trên cơ sở những định hướng phát triển KT-XH năm 2014, UBND Phường giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành liên quan thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH 2014; 
 

 

         Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch năm 2014,  UBND phường Phú Hội yêu cầu các ban, ngành, cán bộ cốt cán tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch trên địa bàn; Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước...

 

 
         Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Chủ tịch UBND Phường kêu gọi sự chung sức đồng lòng của các , ban ngành, đoàn thể, cốt cán tổ dân phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2014. Trong đó, tập trung các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát; triệt để thực hiện tiết kiệm; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của UBND Phường về phát triển KT-XH năm 2014, Đồng chí Chủ tịch UBND Phường yêu cầu các  ban, ngành, cốt cán tổ dân phố bám sát vào để cụ thể hóa tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH Phường trong năm 2014. 
 
         Tại hội nghị cũng đã biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác thu ngân sách năm 2013
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 46