Tìm kiếm

 

Liên kết website
Đảng bộ phường Phú Hội tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Ngày cập nhật 21/02/2014
         Sáng ngày 19/2, tại hội trường phường Phú Hội, Đảng bộ phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

 
        Tại Hội nghị, buổi sáng, các đại biểu được nghe đ/c Nguyễn Xuân Hoà – UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ truyền đạt với các chuyên đề: Nghị quyết của BCH TW (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận của BCH TW (khóa XI) về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

          Buổi chiều, đ/c Nguyễn Kim Dũng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố truyền đạt chuyên đề: Kết luận của BCH TW (khóa XI) về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua và một số vấn đề về "chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc".
 


         Các cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tập trung chú ý lắng nghe và cơ bản nắm được các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt. Đây là những nội dung quan trọng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt để phổ biến rộng rãi tới nhân dân. Sau hội nghị này, Đảng ủy phường sẽ lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt cho các đoàn viên, hội viên một cách phù hợp, hiệu quả theo Kế hoạch của Thành Ủy./.
 
 
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 497