Tìm kiếm

 

Liên kết website
Thành ủy Huế quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 trong cán bộ chủ chốt
Ngày cập nhật 17/04/2014

          Sáng 17/4, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong đội ngũ cán bộ, chủ chốt toàn thành phố.

 

           Hội nghị đã được đồng chí Phan Công Tuyên, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai hai nội dung quan trọng đó là, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tập trung đi sâu phân tích giá trị về sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, công tác; nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nói đi đôi với làm. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và những giải pháp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt, sống còn giữa Đảng và nhân dân.

Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố sớm có kế hoạch, triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thiết thực.

Theo www.thuathienhue.gov.vn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 465