Tìm kiếm

 

Liên kết website
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4
Ngày cập nhật 04/05/2014

          Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên; giúp doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ cũ; sẵn sàng phương án phòng, chống lụt, bão; khống chế dịch sởi; xử lý nghiêm trường hợp vượt trọng tải... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa được Chính phủ ban hành ngày 2/5.

           Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng, theo kế hoạch đầu năm, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng; giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ cũ để tăng khả năng tiếp cận tín dụng; tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu của nền kinh tế; tăng cường quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các tỷ lệ an toàn đối với hoạt động ngân hàng. Tập trung triển khai quyết liệt Đề án Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015; phát huy vai trò của Công ty Quản lý tài sản quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo công tác thu ngân sách, bảo đảm tiến độ thu theo kế hoạch, kết hợp với việc quản lý chặt chẽ các khoản chi tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc thực thi các nhiệm vụ liên quan đến thuế và hải quan; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng, bảo đảm việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đúng mục đích, hiệu quả.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn FDI. Tiếp tục quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Sớm có giải pháp xử lý vốn hoặc tạm ứng cho các dự án cấp thiết. Đặc biệt là thu xếp đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA và ứng vốn năm 2015 cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2014.

Sẵn sàng phương án phòng, chống lụt, bão

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chủ động điều hành cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp tình hình thị trường, năng lực sản xuất và có lợi nhất cho nông dân; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới, hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh. Chuẩn bị và sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lụt, bão; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, đồng thời tập trung chống hạn, ngăn chặn xâm nhập mặn ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thị trường, giá cả, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

Khống chế dịch sởi

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh; khẩn trương áp dụng các biện pháp khống chế dịch sởi, không để lây lan trên diện rộng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục góp phần nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân tại cộng đồng, khắc phục tình trạng quá tải, lây nhiễm chéo dịch bệnh tại các cơ sở y tế tuyến trên. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội thể thao bãi biển lần thứ 5 năm 2016, phát huy tối đa nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có; không đầu tư ngân sách nhà nước để xây dựng mới các công trình phục vụ Đại hội; tăng cường xúc tiến, quảng bá, phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch, thu hút khách quốc tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung vào các địa bàn đặc biệt khó khăn; chủ động kiểm tra nắm tình hình thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu đói người dân trong thời kỳ giáp hạt.  

Xử lý nghiêm trường hợp vượt trọng tải

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác cát trái phép.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vượt quá trọng tải trong vận chuyển hàng hóa đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh, đặc biệt là những dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt coi trọng lĩnh vực an ninh mạng; tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5, thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là khiếu nại đông người phức tạp kéo dài; tiếp tục chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với công tác cổ phần hóa; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các địa phương nghiên cứu, đánh giá mô hình dịch vụ hành chính công, đề xuất với Chính phủ biện pháp nhân rộng; phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải cách thủ tục hành chính, chế độ công chức, công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân khi tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hành chính công; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công, bảo đảm an ninh, an toàn Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 11 - Vesak 2014 tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng đúng về chính sách và sự chỉ đạo, điều hành. Các thành viên Chính phủ chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời trên các phương tiện truyền thông về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực mà bộ, cơ quan quản lý để tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Chính phủ thống nhất chủ trương áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đề nghị của Bộ Tài chính. Cụ thể, thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá.

Thực hiện quản lý theo biện pháp đăng ký giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá.

Theo baodientu.chinhphu.vn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 500