Tìm kiếm

 

Liên kết website
Phú Hội Tổ chức hội nghị phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai năm 2013
Ngày cập nhật 01/06/2014
Chiều ngày 31/5/2014, Phường Phú Hội tổ chức hội nghị phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai năm 2013. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước- Bí thư Đảng Ủy; Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Chủ tịch UBND ; cùng Trưởng các, ban, ngành ,đoàn thể và cán bộ cốt cán 16 tổ dân phố, đại diện các tôn giáo cũng có mặt đông đủ.
 
 
Tại hội nghị, đã nghe Đ/c Nguyễn Thế Toại, Trưởng phòng Tư pháp thành phố, trình bày nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 năm 2013. Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959,1980 và năm 1992. Bản Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”.

Sau đó, Hội nghị cũng đã nghe, giảng viên của Khoa Luật Đại học Huế, trình bầy Luật Đất đai năm 2013.

Thông qua hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp, luật Đất đai đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang  và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 470