Tìm kiếm

 

Liên kết website
Phường Phú Hội tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2014
Ngày cập nhật 10/11/2014

Chiều ngày 7/11, Phường Phú Hội tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật VIệt Nam năm 2014. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND Phường chủ trì hội nghị

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) được quy định tại Điều 8 - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, ngày 9/11 hàng năm trở thành Ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian 2 tháng (từ 1/10-30/11) đã diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và để lại dấu ấn sâu đậm trong nhân dân.

Đặc biệt, Ngày Pháp luật Việt Nam 2014 gắn với việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Bài thi gồm 9 câu hỏi về một số nội dung Hiến pháp; đối tượng dự thi gồm người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đến toàn thể nhân dân; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Qua Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2014 đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phường đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 413