Tìm kiếm

 

Liên kết website
Đảng bộ phường Phú Hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 10 (Khóa XI)
Ngày cập nhật 07/04/2015

Chiều ngày 2/4/2015, Đảng bộ phường Phú Hội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể Đảng viên Đảng bộ Phường .
 

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết tới hội nghị gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.


Sau Hội nghị này, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường sẽ  tiến hành tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 10 một cách nghiêm túc. Trên cơ sở đó tiếp thu, tổng hợp ý kiến tại chi bộ để hoàn thiện trước khi trình Đại hội Đảng cấp trên góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 3.186