Tìm kiếm

 

Liên kết website
Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Phú Hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 14/01/2017

Sáng ngày 30/12/2016, HĐND phường Phú Hội đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND phường khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, quyết định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo Luật định.

Về dự kỳ họp có Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân – Thành ủy viên – Phó chủ tịch liên đoàn lao động -  Đại biểu HĐND Thành phố Huế; Ông Trần Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy; lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQVN Phường, trưởng các ban ngành đoàn thể phường, và 26 đại biểu HĐND phường khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Phú Hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhTại kỳ họp,
 

Đồng chí Trần Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Phường phát biểu khai mạc kỳ họpHĐND phường đã xem xét: Các báo cáo và thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; về thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND phường trong năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐND, TTHĐND, hoạt động giám sát, thẩm tra của các ban của HĐND phường; Nghe Ủy ban MTTQ phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền, công tác phản biện xã hội, Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp

HĐND phường đã tập trung thời gian cho hoạt động chất vấn và công tác thảo luận tại hội trường để biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 của phường.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước nhân dân và với những đóng góp tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND, kỳ họp thứ 3, HĐND phường khóa V đã thành công tốt đẹp. Các nội dung của kỳ họp được thảo luận, biểu quyết trách nhiệm, dân chủ, công khai./.
 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 43