Tìm kiếm

 

Liên kết website
PHƯỜNG PHÚ HỘI - Kê hoạch Xử lý các vi phạm về mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trên địa bàn phường Phú Hội
Ngày cập nhật 17/02/2023

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND Phường về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự Đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn Phường năm 2023; UBND Phường đã kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch tháo dỡ liều bạc, vật lấn chiếm lòng lề đường, mái che, mái vẩy vi phạm quy định với các nội dung như sau:

 

1. Mục đích:

- Tiếp tục ra quân giải quyết trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông, xử lý vi phạm về lắp dựng mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo…; Di chuyển toàn bộ hệ thống các chậu cây, am thờ, các vật kiến trúc của người dân đặt trên vỉa hè đảm bảo đường thông, hè thoáng, ổn định trật tự công cộng, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

2. Yêu cầu:

Tập trung triển khai quyết liệt, giải quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị, xử lý mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trên các tuyến đường trên địa bàn phường và kiểm tra các tuyến đường khác trên địa bàn phường đã triển khai ra quân xử lý.

3. Đối tượng xử lý:

- Tổ chức, cá nhân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để lắp dựng mái che, mái vẩy, bậc tam cấp, các biển hiệu, panô, áp phích quảng cáo không đúng quy định làm ảnh hưởng đến tầm nhìn giao lộ, mỹ quan đô thị: các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sai quy định.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 4.432