Tìm kiếm

 

Liên kết website
PHƯỜNG PHÚ HỘI - Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2023.
Ngày cập nhật 17/02/2023

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Ngày Chủ nhật xanh; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 05/7/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. UBND phường Phú Hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU

1. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh; phát động sâu rộng trong toàn dân, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

2. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân; huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

3. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cơ bản của đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Phường; góp phần xây dựng đô thị Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

4. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu để các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Phường tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2023.

5. Triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường.

6. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

7. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc Phường; 08 Tổ dân phố tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu, chất lượng trong năm 2023.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng:

- Tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện việc mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế Sáng - Xanh - Sạch, không rác thải và phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa; không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi; xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho thanh thiếu nhi, học sinh tại các Trường học trên địa bàn Phường thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ, câu chuyện dưới cờ, “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên”, sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

- Đẩy mạnh, nghiên cứu việc tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, truyền thông, sinh hoạt chuyên đề; đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh - Sạch - Sáng, không rác thải. Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, việc xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh - Sạch - Sáng, không rác thải.

 - Tiếp tục phát động tuyên truyền đến người dân việc hạn chế sử dụng bao bì ni lông và sản phẩm nhựa dụng một lần; tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Giờ trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…

- Thực hiện và nhân rộng các mô hình sáng, xanh, sạch, không rác thải trên các bảng tin, trên trang mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, video-clip về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh tỉnh (Hue–S) và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định.

2. Tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh:

- Khuyến khích thực hiện phát động trồng Hoàng mai (Mai vàng Huế) tại khuôn viên trụ sở cơ quan, công sở.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện trong toàn dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh ra quân dọn vệ sinh môi trường; làm sạch nhà, đẹp phố, cơ quan, công sở trong đó việc tổ chức phải có trọng tâm, trọng điểm và duy trì thường xuyên tại khu vực ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, cống rãnh, kênh mương,…

- Vận động nhân dân trên địa bàn Thành phố duy trì việc thực hiện chương trình sáng Chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”; các hộ gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung quanh nhà, xóm, ngõ hẻm; thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

- Tuyên truyền cho du khách, người dân thực hiện nghiêm các quy định về môi trường; vận động các hộ dân hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện việc đốt vàng mã đảm bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy định; xây dựng các mô hình “không xả rác” ở các nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan, du lịch, công viên, điểm xanh, điểm công cộng và các chợ, siêu thị,…;

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Phát động quy mô lớn Ngày Chủ nhật xanh kết hợp các sự kiện: Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ biển đảo Việt Nam, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,....

- Trước các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, lũ,... chủ động xây dựng phương án xử lý môi trường, chuẩn bị nguồn lực để triển khai ngay sau thiên tai nhằm tránh tình trạng tồn đọng rác thải, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 890.772
Truy cập hiện tại 45