Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Ngày cập nhật 23/02/2023

UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3141/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

 

Theo Quyết định này, gồm có:

- 129 TTHC thuộc 13 lĩnh vực được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa

- 01 TTHC liên thông cùng cấp hành chính (ngang cấp)

- 43 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 791