Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/03/2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện và UBND cấp xã)

Theo Quyết định này, có: 137 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (cấp tỉnh: 113 TTHC; cấp huyện: 21 TTHC; cấp xã: 03 TTHC)

Đính kem Quyết định tại đây:

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 941.167
Truy cập hiện tại 205