Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 24/04/2023

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Theo Quyết định này, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cụ thể như sau:

* Danh mục TTHC mới ban hành: 04 TTHC

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

- Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

- Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

 

* Danh mục TTHC bãi bỏ: 03 TTHC

- Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

- Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 750