Tìm kiếm

 

Liên kết website
MỨC CHI HỖ TRỢ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO
Ngày cập nhật 10/03/2014

        Ngày 17/02/2014, Liên bộ Tài chính, Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

         Theo quy định tại Thông tư này, mức chi thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn; kiểm tra, giám sát; tọa đàm, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg và các hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý như: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn... được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý Nhà nước; định mức tài chính hỗ trợ các hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.

Riêng đối với mức chi cung cấp Báo Pháp luật Việt Nam; hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước được quy định như sau: Cung cấp 01 số báo Báo Pháp luật Việt Nam/tuần báo; báo tết dương lịch, báo tết âm lịch/đơn vị/năm cho UBND và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã nghèo theo giá phát hành của báo; hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh có các xã nghèo tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý theo mức học phí hiện hành của Học viện Tư pháp với số lượng hỗ trợ 03 người/trung tâm/năm...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2014.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.791