Tìm kiếm

 

Liên kết website
NGÀY 21/04 HÀNG NĂM LÀ NGÀY SÁCH VIỆT NAM
Ngày cập nhật 10/03/2014

          Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

         Cụ thể, nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội và tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ, quảng bá sách..., Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 21/04 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.805