Tìm kiếm

 

Liên kết website
Bắt đầu từ kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 bỏ điểm sàn đại học
Ngày cập nhật 23/03/2014
Ảnh minh họa

          Rất nhiều quy định mới đã được thể hiện tại Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/03/2014, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/06/2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/07/2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

          Trước hết, thay vì quy định điểm sàn như các năm trước đây, từ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xét tuyển vào học ĐH, CĐ đối với từng khối thi, từng ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, cũng tại Thông tư này, Bộ quy định hằng năm các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được tổ chức 01 - 02 lần tuyển sinh với các phương thức: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Riêng các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh, tự lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh, ra đề thi… Đặc biệt, kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó mà không có giá trị xét tuyển sang trường khác.

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là thu hẹp các đối tượng ưu tiên theo khu vực. Cụ thể, đối tượng ưu tiên theo khu vực chỉ gồm các thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/09/2013 và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/04/2013, mà không quy định rộng theo địa phương như trước đây.

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên xét tuyển; theo đó, ngoài thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thì các thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 thì Hiệu trưởng xem xét quyết định cho vào học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2014.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 151