Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 23/02/2023

Ngày 07 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Theo Quyết định này, có 7 TTHC được công bố, bao gồm:

- Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

- Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

- Thông báo tổ chức lễ hội

- Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

- Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

- Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

- Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 941.070
Truy cập hiện tại 184