Tìm kiếm
Giới thiệu chung >> Quy chế làm việc
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc của UBND phường, ngày 16/7/2012, UBND phường Phú Hội đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND kèm theo quy chế làm việc của UBND phường Phú Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Để phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức phường Phú Hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, ngày 05/9/2012, UBND phường Phú Hội đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND phường Phú Hội.
Nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của UBND phường Phú Hội đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường có tác phong, trình độ, cách giao tiếp ứng xử, lối sống văn hoá lành mạnh, văn minh… trong hoạt động công vụ phù hợp với công cuộc cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa công sở của cơ quan; thể hiện tác phong của người cán bộ, công chức “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, ngày 29/8/2012, UBND phường đã có Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ công chức UBND phường Phú Hội.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 798.867
Truy cập hiện tại 35