Tìm kiếm
Giới thiệu chung >> Quy chế làm việc
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc của UBND phường, ngày 16/7/2012, UBND phường Phú Hội đã ban...
Để phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức phường Phú Hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây...
Nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của UBND phường Phú Hội đồng thời xây dựng đội ngũ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 154