Tìm kiếm
Quy chế làm việc của UBND phường Phú Hội
Ngày cập nhật 27/01/2013

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc của UBND phường, ngày 16/7/2012, UBND phường Phú Hội đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND kèm theo quy chế làm việc của UBND phường Phú Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

        Quy chế bao gồm 6 chương và 21 điều quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của UBND phường Phú Hội.

UBND phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND phường. Mỗi việc chỉ giao cho 1 người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND phường chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

Các thành viên UBND phường chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, theo đúng trình tự, kế hoạch công tác của UBND phường.

Cán bộ, công chức phường phải đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của UBND phường ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 148