Tìm kiếm
Dân số phường Phú Hội tính đến thời điểm 30/6/2013
Ngày cập nhật 19/07/2013

 
DÂN SỐ PHƯỜNG PHÚ HỘI
 
(Tính đến thời điểm 6/2013)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Tổ Dân Phố
Số hộ
Số khẩu
Nam
Nữ
1
1
187
835
403
432
2
2
211
974
453
521
3
3
73
383
192
191
4
4
90
348
162
186
5
5
150
760
410
350
6
6
185
816
414
402
7
7
148
602
279
323
8
8
157
581
209
372
9
9
125
625
292
333
10
10
121
665
325
340
11
11
95
423
202
221
12
12
111
571
288
283
13
13
115
506
227
279
14
14
157
767
400
367
15
15
168
698
348
350
16
16
136
661
298
363
Tổng cộng
2.229
10.215
4.902
5.313

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 159